V UK sa po katastrofálnom požiari Grenfell Tower zmenil pohľad na požiarnu bezpečnosť. Po kontrolnej skúške požiarnej odolnosti museli piati výrobcovia požiarnych dverí stiahnuť svoje výrobky z trhu. Správu priniesol The Guardian. Podrobnosti sú uvedené v pôvodnej správe na linku:
Výrobky stiahnuté z trhu po štúdii vyvolanej poruchami požiarnych dverí pri katastrofe v Grenfell Tower, obsah ktorého sme narýchlo preložili aj do slovenčiny Preklad článku do SJ

Podobne sa aj v Českej republike v roku 2014 pri kontrolných skúškach zistilo, že požiarne dvere niektorých výrobcov absolútne nespĺňajú deklarované vlastnosti. Dosiahli napríklad len požiarnu odolnosť 5 minút namiesto deklarovaných 30. Podrobnosti uvádza viac zdrojov, napr. Protipožární dveře v testu propadly. Prohořely už za pět minut

Myslíte, že sú tieto nevyhovujúce a nebezpečné stavebné výrobky na slovenskom trhu?