VÝSTROJ A VÝZBROJ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje predaj a servis komponentov výzbroje a výstroje hasičských jednotiek:

  • hadice, savice a armatúry
  • čerpadlá a striekačky
  • hasičské uniformy
  • zásahové odevy a obuv
  • výbava pre hasičský šport
  • rebríky, svietidla
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochrana proti pádu
  • sorbenty a hasivá
  • vystražné zariadenia

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!