SIMULÁCIA POŽIARU

Praktický výcvik hasenia požiarov – poznávame bezpečnosť prostredníctvom zmyslov…

  • Praktický výcvik hasenia požiarov je moderné riešenie, ktorá ovplyvňuje zmysly všetkých účastníkov, čo prispieva k rýchlejšiemu prijatiu vedomostí, zapamätanie a rozvíjanie reflexov, ktoré budú veľmi cenné v situácii skutočného nebezpečenstva.
  • Výcvik prebieha na profesionálnom, ekologickom tréningovom simulátore, čo dáva možnosť vykonať viac opakovaní cvičenia hasenia požiarov pre ľubovoľný počet účastníkov.
  • Školenie je moderný, profesionálny a predovšetkým účinný program tréningu hasenia požiarov a nácviku evakuácie pre ľudí určených na evakuáciu a hasenie požiarov. Počas 6-hodinového tréningu tvoria účastníci tím, ktorý počas tréningu vykoná obe hasiace a evakuačné aktivity. Počas tréningu vykonávajú vedúci pracovníci, manažéri ale aj psychológovia cvičenia aby vedeli správne konať v prípade evakuácie, komunikácie slovnej ale aj vizuálnej.

Praktický tréning protipožiarnej ochrany pozostáva zo 6 dynamických častí, z ktorých každá prináša inú hodnotu, a to ako vecnú, tak praktickú:

Ukážka použitia a aplikácie hasiacich prístrojov

  • počas prezentácie bude prebiehať hasenie hasiacimi prístrojmi snehovými, práškovými, pre automobilový priemysel, vodnými, penovými a hasiacou dekou. Prebieha hasenie požiarov triedy požiarov tuhých látok a tiež kvapalných látok.

Demonštrácia nebezpečných javov požiaru

  • pri demonštrovaní si každý uvedomí, aké nebezpečné môže byť varenie, vyprážanie resp. fritovanie na oleji ak použijeme práškový hasiaci prístroj, alebo vodu ktorá v tomto prípade prestavuje veľmi veľké nebezpečenstvo pre hasiaceho a ostatné osoby

Preukázanie výbuchov nádrží pod tlakom

  • počas demonštrácie hasenia pocítime sálavé teplo aj nárazovú vlnu z prasknutej plechovky. Preberú sa aj otázky súvisiace s možným požiarom tlakových nádob s propán-butánom, zemným plynom a acetylénom.

Tréning hasenia

  • pod dohľadom inštruktora, budeme spoločne hasiť požiare rôznych tried: kvapalina, plyn, odpadkový kôš,  monitor počítača, elektrické rozvodné skrine, olej. Na zahasenie bude každý účastník tréningu používať všetky typy hasiacich prístrojov, ktoré sú dostupné na trhu.

Hydrant

  • používanie hydrantov sa vykonáva na špeciálne pripravenom stojane. Pri hasení budeme používať nástenné hydrantové systémy NHS C52 a NHS D25. Počas cvičenia budú prediskutované techniky manipulácie s hydrantami, ako realizovať hasenie, ako aj inštrukcie spojené s prevádzkou zariadení.

Dymová komora

  • každý účastník tréningu bude musieť nájsť cestu von z dymového chodby našej tréningovej komory ktorá je naplnená neškodlivým a dýchateľným dymom. Pripomína podmienky, ktoré prevládajú počas požiaru. Komora obsahuje evakuačné značky, hasiace prístroje a reproduktory napodobňujúce zvuky pri požiari.