REVÍZIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje na základe vydaných osvedčení a oprávnení vykonávanie revízií technických zariadení v nasledovnom rozsahu:

 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob hasiacich prístrojov
 • kontroly technického stavu motorových vozíkov
 • vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
 • vedenie evidencie vyhradených technických zariadení
 • vypracovanie prevádzkových smerníc a predpisov na prevádzku vyhradeného
  technického zariadenia
 • vypracovanie plánu odborných skúšok a prehliadok
 • všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia
 • poradenstvo v oblasti vyhradených technických zariadení

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!