POŽIARNO – TECHNICKÉ ZARIADENIA

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje predaj a vykonávanie požiarno – technických zariadení v následovnom rozsahu:

  • prenosné a pojazdné hasiace prístroje
  • hadicové zariadenia
  • podzemné a nadzemné hydranty
  • požiarne uzávery
  • požiarne prestupy, nátery a upchávky
  • stabilné hasiace zariadenia
  • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob hasiacich prístrojov
  • tlakové skúšky požiarnych hadíc a hydrantov
  • kontrola údržba a opravy požiarnych uzáverov

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!