POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany následovné:

  • komplexné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle vypracovania analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
  • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS)
  • posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!