OCHRANA PRED POŽIARMI

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje vykonávanie činnosti na úseku ochrany pred požiarmi najmä v nasledovnom rozsahu:

  • realizácia vstupného auditu na zistenie celkového stavu ochrany pred požiarmi na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa
  • spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa konkrétnych podmienok objednávateľa
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v predpísaných lehotách
  • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru
  • poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi
  • príprava a vykonanie cvičného požiarneho poplachu
  • predaj, dodávka a inštalácia požiarnotechnických zariadení
  • kontrola a údržba požiarnotechnických zariadení

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!