MERANIE A ANALÝZA

Spoločnosť PYROKOMPLEX ponúka:

  • realizácia orientačných meraní faktorov pracovného prostredia
  • kontrola požitia alkoholických nápojov kalibrovanými analyzátormi
  • analýzy a posúdenia vplyvu pracovného prostredia na zamestnancov

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!