EVIDENCIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Spoločnosť PYROKOMPLEX v rámci komplexných služieb ponúka vedenie evidencie technických zariadení:

Vo Vašich priestoroch a pracoviskách, čo je nevyhnutné pre včasné zaistenie výkonu revízií, odborných prehliadok a skúšok podľa príslušných noriem a predpisov. Pre tieto účely disponuje naša spoločnosť moderným softwarom.

KONTAKTUJTE NÁS PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PORADENSTVO A OBJEDNÁVKY!