Úrad verejného zdravotníctva SR AKTUALIZOVAL oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Termín pre elektronické oznámenie údajov sa

PREDLŽUJE do 30.06.2019.

V oznámení boli zároveň doplnené vybrané odpovede na často kladené otázky a tiež kontakty pre riešenie ďalších otázok.

Elektronický formulár pre oznámenie »
Usmernenie k vypĺňaniu formulára »
Odpovede na často kladené otázky »