Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie  
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava