Kurzy / ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Školenie obsluhy vyhradených zdvíhacích zariadení

Vykonávame základné, opakované a rozširovacie školenia a aktualizačnú odbornú prípravu vybraných vyhradených zdvíhacích zariadení.

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz
 • Opakované školenie
 • Rozširovacie školenie
 • Aktualizačná odborná príprava 

Ponúkame Vám aj REKVALIFIKAČNÝ KURZ / RE–PAS hradený úradom práce!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


PODMIENKY ZARADENIA DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť- potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál
 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne raz za 2 roky
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 5 rokov

ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Aa

 • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy výložníkového typu
 • vežové žeriavy
 • mostové žeriavy
 • portálové žeriavy
 • konzolové žeriavy
 • mobilné žeriavy výložníkového typu na automobilovom podvozku
 • nakladací žeriav (hydraulická ruky)
 • trvalé žeriavové dráhy

Ba 1

 • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou do 1 000 kg
 • do 5 000 kg vrátane

Ba 2

 • vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien


Bb

 • zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc

 • prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického
 • zariadenia zdvíhacieho skupiny Aa, skupiny B, a to zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet
 • traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd

 • špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena
 • zdvíhacie rampy
 • zdvíhacie plošiny
 • stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenia, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 • zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be

 • nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf

 • zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Bg

 • regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie

Bh

 • javiskové zariadenie s ľudským pohonom

Bi

 • schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu
RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

 

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ VYPLNENIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

ZDVÍHACIE ZARIADENIA
Sending

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU VO FORMÁTE PDF