Kurzy / PRACOVNÉ PLOŠINY

Školenie obsluhy pracovných plošín:

Vykonávame základné, opakované a rozširovacie školenia a aktualizačnú odbornú prípravu obsluhy pracovných plošín.

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz
 • Rozširovací kurz 
 • Opakované školenie
 • Aktualizačná odborná príprava

Ponúkame Vám aj REKVALIFIKAČNÝ KURZ / RE–PAS hradený úradom práce!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny doklad o absolvovaní – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť- potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál
 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

DRUH ŠKOLENIA

 • Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m na podvozku skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách
RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

 

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ VYPLNENIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

PRACOVNÉ PLOŠINY
Sending

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU VO FORMÁTE PDF