Kurzy / OPP

Vykonávame základné a opakované školenia OPP, ktoré pozostávajú z teoretického školenia.

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz
  • Opakované školenie 

Ponúkame Vám:

  • získanie školenia OPP
  • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti každé 2 roky
  • odborné poradenstvo v oblasti OPP

Periódy:

  • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov

Ponúkame Vám aj REKVALIFIKAČNÝ KURZ / RE–PAS hradený úradom práce!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

 

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ VYPLNENIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

OPP
Sending

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU VO FORMÁTE PDF