Kurzy / STAVEBNÉ STROJE

 

Školenie obsluhy stavebných strojov

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz
 • Rozširovací kurz
 • Opakované školenie 
 • Aktualizačná odborná príprava 

Ponúkame Vám aj REKVALIFIKAČNÝ KURZ / RE–PAS hradený úradom práce!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Ponúkame:

 • získanie oprávnenia na obsluhu stavebných strojov skupín
 • vystavenie preukazu obsluhy stavebných strojov
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy strojov
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 2 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov
 • odborné poradenstvo v oblasti používania stavebných strojov

Periódy:

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu stavebných strojov, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu stavebných strojov, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál

Rozširovacie školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia, rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom
 • aktuálny preukaz – originál

ROZDELENIE STAVEBNÝCH STROJOV

Stroje a zariadenia na zemné práce

 • Dozéry
 • Rýpadlá a hĺbidlá
 • Nakladacie a vykladacie stroje
 • Frézy a ryhovače
 • Skrapery
 • Rúrkové ukladače
 • Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

 • Betonárne
 • Autodomiešavače a autmiešače
 • Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

 • Špeciálne motorické snehové stroje
 • Kompresory
RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ VYPLNENIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

STAVEBNÉ STROJE
Sending

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU VO FORMÁTE PDF