Kurzy / PRÁCE VO VÝŠKACH


Školenie prác vo výškach:

Vykonávame základné a opakované školenia PV bez pomoci horolezeckej a speleologickej techniky, ktoré pozostávajú z teoretického školenia.

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz
  • Opakované školenie

 

Ponúkame Vám:

  • získanie školenia PV
  • vystavenie preukazu v prípade potreby
  • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
  • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti každý 1 roky

 

Periódy:

  • periodické opakované školenie minimálne 1 x 12 mesiacov

 

Ponúkame Vám aj REKVALIFIKAČNÝ KURZ / RE–PAS hradený úradom práce!

[su_button url=“http://www.pyrokomplex.sk/rekvalifikacne-kurzy-zadarmo/“ target=“blank“ style=“flat“ background=“#E73300″ size=“5″ radius=“3″ icon=“icon: check“]RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO[/su_button]


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.


VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

[su_button url=“#“ style=“flat“ width=“100% !important“ background=“#E73300″ size=“5″ radius=“3″ icon=“icon: exclamation-triangle“]PRE KOREKTNÉ VYPLNENIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU![/su_button]

PRÁCE VO VÝŠKACH
Sending

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

[su_button url=“#“ target=“blank“ style=“flat“ background=“#3E5FB0″ size=“5″ radius=“3″ icon=“icon: download“]STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU VO FORMÁTE PDF[/su_button]


 

Turn off snow