Kurzy / LEŠENÁR


Vykonávame základné, opakované a rozširovacie školenia a aktualizačnú odbornú prípravu všetkých druhov lešenia.

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz
 • Rozširovací kurz
 • Opakované školenie 
 • Aktualizačná odborná príprava 

Ponúkame Vám aj REKVALIFIKAČNÝ KURZ / RE–PAS hradený úradom práce!

[su_button url=“http://www.pyrokomplex.sk/rekvalifikacne-kurzy-zadarmo/“ target=“blank“ style=“flat“ background=“#E73300″ size=“5″ radius=“3″ icon=“icon: check“]RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO[/su_button]

 

Ponúkame:

 • získanie oprávnenia na montáž a demontáž všetkých druhov lešení
 • vystavenie preukazu montáže a demontáže lešení
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy lešení
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 2 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov
 • odborné poradenstvo v oblasti montáže a demontáže lešení

 

Periódy:

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov


PODMIENKY PRE ZARADENIA DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti pre práce vo výškach, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom


Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny preukaz – originál


Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál


Rozširovacie školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom
 • aktuálny preukaz – originál


DRUH LEŠENIA

 • A – rúrkové
 • B – podperné
 • C – pojazdné a voľné stroje
 • D – drevené
 • E – stavebné plošinové výťahy
 • F – dielcové

 

[su_button url=“http://www.pyrokomplex.sk/rekvalifikacne-kurzy-zadarmo/“ target=“blank“ style=“flat“ background=“#E73300″ size=“5″ radius=“3″ icon=“icon: check“]RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO[/su_button]


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

[su_button url=“#“ style=“flat“ width=“100% !important“ background=“#E73300″ size=“5″ radius=“3″ icon=“icon: exclamation-triangle“]PRE KOREKTNÉ VYPLNENIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU![/su_button]

LEŠENÁR
Sending

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

[su_button url=“#“ target=“blank“ style=“flat“ background=“#3E5FB0″ size=“5″ radius=“3″ icon=“icon: download“]STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU VO FORMÁTE PDF[/su_button]


 

Turn off snow