Kurzy / DHZ

STROJNÍCI

Momentálne nie sú dostupné žiadne termíny! 

STIAHNITE SI PDF INFORMAČNÝ LIST

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk


VYPLŇTE GOOGLE FORMULÁR

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI PDF DOKUMENTY

ČLENOVIA HASIČSKÝCH JEDNOTIEK

KURZ 23

DÁTUM

ZAČIATOK

UKONČENIE

POČET HODÍN

05. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

06. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

07. 10. 2018

8:00

19:30

13 hod

KURZ 24

DÁTUM

ZAČIATOK

UKONČENIE

POČET HODÍN

12. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

13. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

14. 10. 2018

8:00

19:30

13 hod

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať:

Tešíme sa na Vašu účasť!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk


VYPLŇTE GOOGLE FORMULÁR

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.


STIAHNITE SI PDF DOKUMENTY

PREVENTIVÁR POŽIARNEJ OCHRANY OBCE

KURZ 8 / NÁMESTOVO

DÁTUM

ZAČIATOK

UKONČENIE

POČET HODÍN

19. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

20. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

21. 10. 2018

8:00

19:30

13 hod

26. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

27. 10. 2018

8:00

20:00

13 hod / 30 min

28. 10. 2018

8:00

19:30

13 hod

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať:

Tešíme sa na Vašu účasť!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk


VYPLŇTE GOOGLE FORMULÁR

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.


STIAHNITE SI PDF DOKUMENTY