Kurzy / DHZ

STROJNÍCI

 

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ ÚDAJE POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

pripravujeme…

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI DOKUMENTY VO FORMÁTE PDF
ČLENOVIA HASIČSKÝCH JEDNOTIEK

kurz č. 8

dátum

od

do

vyučovacích hodín

2.2.2018

8:00

20:00

13:30

3.2.2018

8:00

20:00

13:30

4.2.2018

8:00

19:30

13:00

         
         

kurz č. 9

dátum

od

do

vyučovacích hodín

9.2.2018

8:00

20:00

13:30

10.2.2018

8:00

20:00

13:30

11.2.2018

8:00

19:30

13:00

         
         

kurz č. 10

dátum

od

do

vyučovacích hodín

16.2.2018

8:00

20:00

13:30

17.2.2018

8:00

20:00

13:30

18.2.2018

8:00

19:30

13:00

         
         

kurz č. 11

dátum

od

do

vyučovacích hodín

2.3.2018

8:00

20:00

13:30

3.3.2018

8:00

20:00

13:30

4.3.2018

8:00

19:30

13:00

         
         

kurz č. 12

dátum

od

do

vyučovacích hodín

23.3.2018

8:00

20:00

13:30

24.3.2018

8:00

20:00

13:30

25.3.2018

8:00

19:30

13:00

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať :
– Telefón: 0905 106 021
– E-mail: info@pyrokomplex.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ ÚDAJE POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

pripravujeme…

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI DOKUMENTY VO FORMÁTE PDF
PREVENTIVÁR POŽIARNEJ OCHRANY OBCE

kurz č. 5
Námestovo

dátum

od

do

vyučovacích hodín

23.2.2018

8:00

20:00

13:30

24.2.2018

8:00

20:00

13:30

25.2.2018

8:00

19:30

13:00

9.3.2018

8:00

20:00

13:30

10.3.2018

8:00

20:00

13:30

11.3.2018

8:00

19:30

13:00

         
         

kurz č. 6
Námestovo

dátum

od

do

vyučovacích hodín

13.4.2018

8:00

20:00

13:30

14.4.2018

8:00

20:00

13:30

15.4.2018

8:00

19:30

13:00

27.4.2018

8:00

20:00

13:30

28.4.2018

8:00

20:00

13:30

29.4.2018

8:00

19:30

13:00

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať :
– Telefón: 0905 106 021
– E-mail: info@pyrokomplex.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

RE-PAS / REKVALIFIKUJTE SA U NÁS ZADARMO


Bližšie informácie
o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo info@pyrokomplex.sk.

VYPLŇTE ONLINE FORMULÁR

PRE KOREKTNÉ ÚDAJE POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

pripravujeme…

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

STIAHNITE SI DOKUMENTY VO FORMÁTE PDF