Naše pobočky (full servis)

BRATISLAVA
+421 948 207 442
blava@pyrokomplex.sk

PRIEVIDZA
+421 948 207 442
pd@pyrokomplex.sk

RUŽOMBEROK
+421 948 207 442
rk@pyrokomplex.sk

GELNICA
+421 948 207 442
vychod@pyrokomplex.sk

SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO
+421 948 207 442
vychod@pyrokomplex.sk

captcha

Sídlo / PyroKomplex s.r.o. 
Štefánikova 264/30,
029 01 Námestovo, SR

Prevádzka / PyroKomplex s.r.o.
Antona Bernoláka 375/1,
029 01 Námestovo, SR

Štefan Balcerčík
Konateľ spoločnosti
tel: +421 905 106 021

Peter Balcerčík
Technický riaditeľ
tel: +421 907 242 850

Ekonomické oddelenie
tel: +421 918 738 652
fax: +421 43 238 8298

Oddelenie predaja
Tomáš Puchel
tel: +421 917 708 532

Oddelenie služieb a školiace stredisko
Ing. Mária Murínová
tel: +421 948 207 442

Oddelenie servisu, opráv a plnenia
tel: +421 915 499 150

 


 

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s., Námestovo
IBAN: SK21 5600 0000 0040 5033 2001
Swift kód: COMA SK 2X

Identifikačné údaje
IČO: 36 421 901, DIČ: 2021904027
IČ DPH: SK2021904027
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
oddiel: Sro, Vložka číslo: 15336/L