Entry Thumbnail

NIP vydal nové publikácie

Dva nové letáky s názvom Pracuj legálne a Pracuj bezpečne sú k dispozícii na facebooku a teraz už aj na webovom sídle Národného inšpektorátu práce. Obsahujú základné informácie z predmetných oblastí v prehľadnej a pútavej forme. Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 – ZMENA TERMÍNU!

Úrad verejného zdravotníctva SR AKTUALIZOVAL oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Termín pre elektronické oznámenie údajov sa PREDLŽUJE do 30.06.2019. V oznámení boli zároveň doplnené vybrané odpovede na často kladené otázky a tiež kontakty pre riešenie ďalších otázok. […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

Novela zákona 355/2007 Z.z.

Novelou zákona 355/2007 Z.z. k 1. 7. 2018 vyplýva pre podnikateľov nová povinnosť a to oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (regionálneho úrade verejného zdravotníctva) údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov… […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR na rok 2019 – žiadosti o zaradenie

V súvislosti s blížiacim sa termínom predkladania žiadostí o zaradenie DHZO do kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR na rok 2019 oznamujeme, že všetky obce a mestá, ktoré majú záujem o zaradenie a následné poskytnutie dotácie aj v roku 2019, musia zaslať Žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru do kategórie, ktorá je tu […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

Slovenskí hasiči sa stali majstrami sveta, priblížili sa k rekordu

Dosiahli čas 25,24 sekundy, čím sa takmer na desatinu sekundy priblížili k svetovému rekordu, ktorý je 25,14 sekundy. Banská Bystrica, 15. septembra (TASR) Slovenskí hasiči sa v sobotu popoludní na Majstrovstvách sveta v hasičskom športe v Banskej Bystrici stali majstrami sveta v kráľovskej disciplíne – požiarnom útoku. TASR o výsledku […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

SEPAR & SEPRP – KPR

Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) je súbor postupov s cieľom obnovenia zlyhávajúcich alebo zlyhaných vitálnych funkcií. V Európe vedú k zastaveniu obehu podielom 82,5 % kardiálne ochorenia, podielom 4,3 % pľúcne poruchy, podielom 3,1 % traumy, podielom 2,2 % cievne mozgové príhody, podielom 4,9 % predávkovania, podielom 0,9 % samovražedné úmysly, podielom 0,5 % topenie, […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

Požiarne dvere stiahnuté z trhu – v Anglickom Spojenom Kráľovstve

V UK sa po katastrofálnom požiari Grenfell Tower zmenil pohľad na požiarnu bezpečnosť. Po kontrolnej skúške požiarnej odolnosti museli piati výrobcovia požiarnych dverí stiahnuť svoje výrobky z trhu. Správu priniesol The Guardian. Podrobnosti sú uvedené v pôvodnej správe na linku: Výrobky stiahnuté z trhu po štúdii vyvolanej poruchami požiarnych dverí […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

Vodiči referenti – stanovisko NIP

Zákon č. 124/2006 Z. z. v ustanovení § 7 a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv. neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí • majú pridelené referentské vozidlo alebo • používajú súkromné motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu, so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti (kvalifikácie), na základe ktorých sa získava vodičský preukaz, […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

POZOR! Zmena v oblasti pracovnej zdravotnej služby platná od 01. 12. 2017

Vážený klient, dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktoré budú platné od 1. 12. roku 2017: Zamestnanci zaradený do 1. kategórie prác: •  zamestnávatelia budú oslobodení od povinnosti 1 x 12 mesiacov hodnotiť zdravotné riziko a kategorizáciu prác na pracovisku u svojich zamestnancov. •  […]

Prispel(a):
Entry Thumbnail

Prenájom školiacej miestnosti

Prenájom školiacej miestnosti     Ponúkame Vám elegantne zariadenú miestnosť určenú na školenia, semináre a obchodné stretnutia: •  vhodná na prednášky, semináre, tlačové konferencie, školenia, zasadania, prezentácie a iné príležitosti •  kapacita miestnosti je 30 osôb •  miestnosť je vybavená digitálnym projektorom, flipchartom  •  ľahká dostupnosť •  v centre mesta […]

Prispel(a):