Entry Thumbnail

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 – ZMENA TERMÍNU!

Úrad verejného zdravotníctva SR AKTUALIZOVAL oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Termín pre elektronické oznámenie údajov sa PREDLŽUJE do 30.06.2019. V oznámení boli zároveň doplnené vybrané odpovede na často kladené otázky a tiež kontakty pre riešenie ďalších otázok. […]

Prispel(a):