Entry Thumbnail

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

ZAMESTNÁVATELIA POZOR !!! OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 DO 15. 01. 2019 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Tieto údaje je potrebné oznámiť elektronicky do 15. januára. Link pre oznámenie: http://www.uvzsr.sk/index.php… Elektronický formulár pre oznámenie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html […]

Prispel(a):