Entry Thumbnail

Vodiči referenti – stanovisko NIP

Zákon č. 124/2006 Z. z. v ustanovení § 7 a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv. neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí • majú pridelené referentské vozidlo alebo • používajú súkromné motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu, so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti (kvalifikácie), na základe ktorých sa získava vodičský preukaz, […]

Prispel(a):