Entry Thumbnail

POZOR! Zmena v oblasti pracovnej zdravotnej služby platná od 01. 12. 2017

Vážený klient, dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktoré budú platné od 1. 12. roku 2017: Zamestnanci zaradený do 1. kategórie prác: •  zamestnávatelia budú oslobodení od povinnosti 1 x 12 mesiacov hodnotiť zdravotné riziko a kategorizáciu prác na pracovisku u svojich zamestnancov. •  […]

Prispel(a):